030 401 031 anna@terapevt.net

Vir: Tony White
Prevod: Anna Zuykova

NAVODILA

Preberite sledeča vprašanja. Potem “postanite” svoj notranji Negujoči Starš in odgovorite na vprašanja.

VPRAŠANJA

1. Katero ime si želi imeti vaš Svobodni Otrok?

2 . Česa si želi vaš Otrok? (jesti, zabavati se, hoditi na obiske itd).

3 . Kakšna so kreativna zanimanja vašega Otroka?

4. Kakšne cilje ima vaš Otrok?

S . Kaj potrebujejo vaš Starš, Odrasel in Otrok, da dosežejo omenjene cilje?

6. Kaj vaš Otrok ponavadi »stori«, da se izogne doseganju  zaželenega?

7 . Pojasnite, kako boste pomagali Otroku doseči to, kar si želi.

8. Pojasnite, kako boste dobili to, kar si želi vaš Otrok.

9. Naštejte ljudi, od katerih vaš Otrok želi dobiti strouke.

10. Naštejte ljudi, ki bodo na zahtevo dali strouke vašemu Otroku.

11. Pojasnite, kako dajete strouke vašemu Otroku, kadar drugi niso dostopni.

12. Kateri je prvotni strouk, ki ga dajete vašemu Otroku, kadar je ogrožen/a z ne OK transakcijo ali situacijo?  

13. Česa se vaš Otrok najbolj boji?

14. Kako vas vaš Prilagojeni/Uporniški Otrok ovira pri podpori vašega Svobodnega Otroka?

15. Naštejte druge ljudi, ki podpirajo želja in potrebe vašega Otroka.

 16. Kaj bi drugi ljudje ocenili kot posebnosti vašega Otroka? 

Preberite vprašanja še enkrat in natančno odgovorite. Potem naštejte načrte in pogodbe, ki bi pomagali vašemu Otroku rasti z dovoljenjem, zaščito in močjo.

TERMINOLOGIJA

“Ego stanje je skupek sorodnih vedenj, misli in občutkov. To je način, na katerega manifestiramo del naše osebnosti v določenem času”.

Ego stanje Starš – Vedenja, misli in občutki povzeti od staršev in starševskih figur. V ego stanju Starša se posameznik na dogajanje iz svoje okolice odziva tako, kot je navajen, da so to doživljali njegovi starši oz. druge pomembne osebe v njegovem življenju. V tem ego stanju posameznik ravna na podlagi predhodnih izkušenj in se čustveno ne odziva na situacijo »tukaj in zdaj«. Funkcionalno obstaja Nadzorujoči (Kritični) Starš in Negujoči Starš.
Ego stanje Odrasli – Vedenja, misli in občutki, ki so neposreden odziv na dogajanje »tukaj in zdaj«.
Ego stanje Otrok – vedenja, misli in občutki, ki jih ponavljamo iz otroštva. V večini pogledov je Otrok najbolj občutljiv del osebnosti, saj se posameznik v njem obnaša, misli in čuti kot otrok. Tako kot Odrasli, tudi to ego stanje, svojo okolico dojema na podlagi preteklih izkušenj. Teorija to ego stanje nadalje razdeli na Prilagojenega Otroka, Svobodnega Otroka in Uporniškega Otroka.

Stroke (strouk) je enota pozornosti, enota socialnega prepoznavanja in je stimulacija. Če človek neko stimulacijo sprejme, je to strouk. Če to stimulacijo ignorira, to ni več strouk.

Brez strouka ni možno živeti. Če ne obstaja nagrada, potem je kazen bolj zaželena kot ignoriranje. Tako kazen postane nagrada. Pomanjkanje ustreznih stroukov otrok začne dopolnjevati – nadomeščati z (samo)diskounti (discounts).

Diskounti s svojimi odpisi v bistvu zastrupljajo teren odraslega. Strouk je stimulacija, enota pozornosti in enota socialnega prepoznavanja, diskount pa je ignoriranje, negacija, odpis, zanikanje v smislu odpisovanja.

Življenjske pozicije so:

1. jaz sem v redu, ti si v redu (rast in razvoj),

2. jaz sem v redu, ti nisi v redu (revolucionarna),

3. jaz nisem v redu, ti si v redu (depresivna),

4. jaz nisem v redu, ti nisi v redu (devolucija),

5. Jaz/ti si v redu samo, če… (priganjalci).

Terapevtsko je najtežja pozicija 4. to vedenje je destruktivno za samo osebo in njeno okolico. 5. pozicija izhaja iz spoznanja malega profesorja, da se dobi pozitiven strouk za uboganje. Preprilagojeni otrok je v 3. poziciji. Če naše potrebe niso zadovoljene, pogosto za to krivimo druge, kar je pozicija 2. in se prenaša s staršev na otroke.