030 401 031 anna@terapevt.net

group-therapy

Skupinska psihoterapija predstavlja eno od možnosti za krepitev lastnega potenciala posameznika za spoprijemanje z raznolikostmi vsakdanjega življenja. Varnost skupine lahko predstavlja močno dodatno oporo pri raziskovanju različnih možnosti, ki jih imamo na voljo.

O skupini

Srečanja skupine bova pričela izvajati v februarju 2017. V skupino se lahko vključijo polnoletne osebe, ki so trenutno vključene v individualno osebno psihoterapijo ali že imajo to izkušnjo iz preteklosti. Skupina je namenjena ljudem, ki želijo razširiti razumevanje sebe in drugih, se naučiti samopodpore, raziskovati in reševati osebne težave z uporabo metod transakcijske analize in integrativne psihoterapije.

Skupino bo soustvarjalo od 8 do 10 udeležencev in dva izvajalca. Srečevali se bomo 10 mesecev, dvakrat na mesec, ob ponedeljkih, s pričetkom ob 17.00 in trajanju treh šolskih ur.

Aktivnosti bodo potekale v prostorih na Dunajski cesti 5 v Ljubljani (poslovna stavba Dela). Natančen urnik za celotno obdobje bo predstavljen na prvem srečanju.

Vzpostavljena psihoterapevtska skupina bo zaprtega tipa, z omejenim časom delovanja. To pomeni, da bo sprejem novih udeležencev po treh srečanjih zaustavljen. Po 10 mesecih od dokončnega vzpostavljenja bo skupina razpuščena.

Pred prvim srečanjem skupine se bova z vsakim interesentom srečala na uvodnem individualnem razgovoru, kjer bomo lahko podrobneje spregovorili o naših pričakovanjih, možnostih in o ustreznosti skupinskega pristopa za vas.

Cena za posamezno srečanje je 30,00 EUR, možno je mesečno plačevanje na osnovi izdanega računa za vsak mesec vnaprej ali poravnava vnaprej v celoti.

Kontakt

Srečanja bova vodila Anna Zuykova, univ dipl. psih., podiplomska študentka psihoterapije transakcijske analize in Marjan Zupančič, mag. obramboslovja in managementa, specializant integrativne psihoterapije.

Za podrobnejše informacije ali vključitev lahko pokličete ali pišete na :

Anna:

Tel.: 030 401 031;
E-naslov: anna@artpsy.pro
Več o meni na http://artpsy.pro/sl/psycho/

Marjan:


Tel.: 041 631 104;
E-naslov: marjan@psihoterapevt.si
Več o meni na http://psihoterapevt.si/info.html