030 401 031 anna@terapevt.net

Umetnost učinkovito pomaga pri anksioznosti, depresivnih stanjih in drugih stiskah. Ne nehajte iskati ustvarjalno metodo, ki bo vam ustrezala!

Utrujeni – rišite rože.
Jezno – rišite črte.
Počutite bolečino – naredite kip.
Dolgčas – rišite na papirju različnimi barvami.
Žalostni – narišite mavrico.
Prestrašeni – naredite makrame ali aplikacijo.
Čutite tesnobo – zložite origami ali naredite lutko.
Počutite ogorčenje – raztrgajte papir na majhne koščke.
Želite se sprostiti – rišite vzorce.
Želite si nekaj zapomniti – narišite labirint.
Počutite nezadovoljstvo – naredite kopijo neke slike.
Počuti se obupno – rišite ceste/poti.
Želite nekaj razumeti – rišite mandale.
Potrebujete hitro okrevanje – rišite pokrajine.
Želite razumeti svoje občutke – narišite avtoportret.
Želite si zapomniti določeno stanje – rišite barvne pike.
Želite si organizirati misli – rišite satje ali kvadrate.
Želite si razjasniti svoje želje – naredite kolaž.
Želite si se osredotočiti na svoje misli – rišite s pikami.
Morate najti rešitev – rišite kroge in valove.
Počutite se “obtičali” in se morate premakniti naprej – rišite spirale.
Želite si se osredotočiti na cilj – rišite mreže in cilje.

Tired – draw flowers.
Angry – draw lines.
Feel pain – sculpt.
Bored – fill a piece of paper with different colors.
Sad – draw a rainbow.
Scary – weave macrame or make application.
Feel anxiety – fold origami or make a rag-doll .
Feel indignation – tear paper into small pieces.
Want to relax – draw patterns.
Want to remember smth – draw mazes.
Feel displeasure – make a copy of some picture.
Feel desperate – draw roads.
Want to understand something – draw mandalas.
Need quick recovery – draw landscapes.
Want to understand your feelings – draw a self-portrait.
Want to remember particular state – draw color spots.
Want to organize thoughts – draw honeycombs or squares.
Want to clarify your wishes – make a collage.
Want to focus on your own thoughts – draw with dots.
Need to find a solution – draw circles and waves.
Feel “stuck” and need to move on – draw spirals.
Want to focus on the goal – draw grids and targets.