030 401 031 anna@terapevt.net

Na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov in Uredbe EU Art.Psy.Lab, Anna Zuykova s.p. seznanja vas, da:
 osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, bodo shranjeni na varnem mestu in ustrezno zaščiteni.
 se na podlagi vaših osebnih podatkov ne izvaja avtomatizirano odločanje ali profiliranje ter da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretji osebi, razen v primeru, da nas boste to prosili vi sami ali v primeru, ko nam to nalaga zakonodaja
 vaše ime in priimek lahko uporabljamo pri izdajanju računov, le ti pa so vidni računovodskemu podjetju, ki skladno s pogodbo
zagotavlja računovodske storitve in je prav tako zavezano molčečnosti.


 imate pod pogoji Uredbe EU pravico, da zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris, omejitev
obdelave ali prenosljivosti podatkov.
 to soglasje lahko kadarkoli spremenite ali prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 v primeru kršitve varstva osebnih podatkov pri upravljalcu, pogodbenem obdelovalcu ali uporabniku, je možno vložiti
inšpekcijsko prijavo ali pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.