030 401 031 anna@terapevt.net

Potreba po hrani, ki je povsem biološke narave med živalmi, je med ljudmi postala bolj kompleksen sistem, v katerem se izgublja stik s prebavno potrebo.


Spreminjanje prehrambnih navad je vrsta patološkega prilagajanja, družbeno sprejeta vrsta zasvojenosti, ki jo še zmeraj cenzurirajo, vendar ni nevarna za druge, za razliko od drugih oblik zasvojenosti.

Odvisnost od hrane se nahaja med nekemičnimi in kemičnimi odvisnosti in se pojavi, ko se hrana uporablja kot agent zasvojenosti, s pomočjo katerega oseba pobegne iz svoje subjektivne realnosti, s katero ni zadovoljna.


Glavni trije znaki katerekoli zasvojenosti so:

– obsesivno-kompulzivno razmišljanje;
– zanikanje kot oblika psihološke zaščite;
– izguba nadzora.

Lakota – Tek

Fiziološka lakota – Se pojavi po določenem času po obroku (v povprečju po 2 urah), ima posebno lokalizacijo v telesu (subjektivno se pojavijo občutki v epigastriju v obliki gorenja, slabosti, včasih tudi vrtoglavice, glavobola in splošne šibkosti).

Objektivni dokazi: lakotno krčenje želodca, vedenje za pridobivanje hrane, lakota postopoma narašča in človek je pripravljen jesti katerokoli, ne le najljubšo hrano.

Tek – V fiziologiji lakote in sitosti se uporablja pojem “tek” ali “apetit” (lat. appetitus – namen, želje) – občutek povezan s potrebo po nekaterih živilih. Tek se razlikuje od osebe do osebe in ne odraža splošne potrebe po hrani, kot pa potrebe glede na posebnost metabolizma in pomanjkanje nekaterih sestavin v hrani. Odraža tudi individualne in skupinske navade, posebnosti nacionalne kuhinje in priljubljene hrane. Selektivni tek je naklonjenost človeka k določeni vrsti hrane, ponavadi tiste, ki vsebuje v telesu manjkajoče snovi.

Psihološka lakota (tek) – pojavi se nenadoma, namesto telesnih občutkov manifestira misel o hrani in željo po določenem okusu. Ta želja je kompulzivna in lahko postane neznosna.

Psihološka lakota (tek)Fiziološka lakota
Pojavi se nenadomaPojavi se postopoma
Manifestira se kot želja po določeni hrani (obstaja želja po določenem okusu)Vidi se odprtost do različnih živil ali jedi.
Živi v glavi (pojavijo se misli o hrani)Lakota živi pod rebrnim lokom in se manifestira samo s fizičnimi simptomi. Pojavlja se kot občutek praznine v želodcu, lakotno krčenje želodca.
Potrebuje takojšno, nujno zadovoljenjeLahko počaka na zadovoljenje
Obstaja v paru z občutkom (pozitivni ali negativni)Pojavi se zaradi fizične potrebe (čez več kot dve uri po zadnjem obroku)
Povezana z nepremišljenim, avtomatskim zaužitjem hranePovezana z namerno izbiro hrane in prepoznavanjem postopka hranjenja
Ne preneha tudi, če je želodec polnPreneha, ko je lakota zadovoljena
Pogosto povzroča občutek sramote zaradi zaužite hraneHrana je razumljena kot potrebna