030 401 031 anna@terapevt.net

Transakcijska analiza

  Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo, tudi teorija komunikacije, teorija razvoja otroka in teorija psihopatologije.  
Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno rast in spremembo avtorja Erica Berna, ki pomembno označuje sodobno psihoterapevtsko teorijo in prakso. To je teorija osebnosti, komunikacije, psihopatologije in psihoterapevtskega tretmana, ki se dinamično razvija. Organizacijsko in izobraževalno strukturo predstavljajo več tisoč strokovnjakov v Svetovnem (ITAA), Evropskem (EATA) in drugih nacionalnih združenjih od Japonske do ZDA. V Sloveniji TA predstavljena društvoma Sloventa (Društvo za transakcijsko analizo Slovenije) in Sinta (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo).

Osnovni principi psihoterapevtskega dela preko transakcijske analize:

  • Ljudje so v redu. People are OK.
  • Vsakdo ima zmožnost razmišljanja. Everyone has the capacity to think.
  • Ljudje se sami odločajo in te odločitve lahko spremenijo. People decide their own destiny, and these decisions can be changed.
Iz teh predpostavk izhajata dva temeljna principa TA prakse: Metoda dogovora. Odprta komunikacija. Osnovne ideje in filozofija transakcijske analize so učinkovito uporabljeni tako v psihiatričih bolnišnicah kot v svetovanju, izobraževanju in menedžmentu.

Kako uporabljam transakcijsko analizo?

Osebnostna rast, razvoj in samospoznavanje

V delu s posamezniki transakcijska analiza je posebej učinkovit pristop kot teorija osebnostiPosameznik je obravnavan kot avtonomna osebnost, ki se lahko samostojno odloča in usmerja svoje življenje. Hkrati TA nam prikaže psihološko strukturo človeka preko tri delnega modela, imenovanega “model ego stanj”, ki nam tudi pomaga razumeti kako ljudje funkcioniramo in izražamo osebnost skozi vedenje. To je en izmed terapevtskih inštrumentov, ki jih ponuja transakcijska analiza za delo posamezniki. Preko TA izvajam psihoterapijo in svetovanje za obravnavo različnih vrst psiholoških motenj, od vsakodnevnih življenjskih problemov do večjih težav. Depresivna in anksiozna stanja, nezadovoljstvo z življenjem, stres, adaptacija, izgorelost, problemi v odnosih, konflikti v družini itd.  

Delo s pari in družinami

Metode TA svetovanja in psihoterapije so zelo uporabne pri delu s pari in družinami. Veliko delam z družinami, ki so zaradi selitev zamenjali okolje. V tem primeru uporabljam večino metod transakcijske analize in pogosto dodajam druge metode zaradi kompleksnosti problema. Tudi aktivno delam s pari, ki imajo težave v odnosih ali celo razmišljajo o ločitvi. Tukaj TA pomaga kot teorija komunikacije, preko katere lahko najdemo neučinkoviti modeli obnašanja in jih spremenimo. Tudi uporabljam teorijo čuvstvene inteligence Claudeja Steinerja, ki pomaga povišjati (čustveno) intimnost v odnosih in najti delujočo rešitev. V primeru ločtve najprej ugotavljamo, če so težave lahko rešene in par pripravljen delati na odnosu ali (kaj se je tudi zgodi, na žalost) ločitev je najboljša rešitev. Za pare tudi izvajam avtorske terapevtsko-ustvarjalne delavnice “Raziskovanje skupnega planeta” in igralsko-terapevtske delavnice na različne teme.

Delo z mladimi

Delam tudi z najstniki in mladimi, v katerem zelo pomaga TA, ki ponuja teorijo razvoja otroka. Koncept življenjskega skripta ali scenarija razloži, kako naši sedanji življenjski vzorci izvirajo iz otroštva. S tem tudi razloži ponavljanje starih otroških strategij preživetja in ohranjanja odnosov. V tem delu uporabljam tudi teorijo čustvene inteligence Claudea Steinerja in impro igralstvo, ki učinkovito pomagata narediti stik z otroci in mladimi in izvajati terapijo na zanimiv način.

Coaching

TA kot teorija komunikacije omogoča tudi analizo sistemov in organizacij in zato zelo učinkovita za coaching. Transakcijska analiza je močno orodje v managemetu in komunikacijskem treningu ter organizacijski analizi. Preko TA tudi izvajam coaching posameznikov, ki imajo težave na področju posla ali drugih življenskih odločitvah. Metode in postopki coachinga so drugačne od terapevtskih, čeprav teortične vire so iste.  

Teorija TA

Ego stanje je skupek sorodnih vedenj, misli in občutkov. To je način, na katerega manifestiramo del naše osebnosti v določenem času. Strukturalni model prvega reda prikazuje tri različna ego stanja. Uporabljamo ga kadar podajamo razumevanje različnih vidikov osebnosti. Kadar se vedemo, mislimo in čutimo v skladu z dogajanjem okoli sebe tukaj in zdaj in uporabljam vse vire, ki so mi na razpolago kot odrasli osebi, smo v Odraslem ego stanju. Občasno se lahko vedemo, mislimo in čutimo na načine, ki so preslikava odzivov naših staršev ali drugih pomembnih oseb v obdobju odraščanja. Takrat smo v ego stanju Starša. Včasih se vrnemo v način vedenja, razmišljanja in občutenja, ki smo jih uporabljali kot otroci. To pomeni, da smo v ego stanju Otroka. Življenjski scenarij ali življenjski skript. Vsak od nas sestavi v otroštvu življenjsko zgodbo zase. Ta zgodba ima začetek, sredino in konec. Osnovni načrt izrišemo še preden znamo govoriti. Kasneje v otroštvu dodamo več podrobnosti naši zgodbi. Večino izoblikujemo do sedmega leta. Ponovno vnašamo spremembe v času adolescence. Kot odrasli se praviloma več ne zavedamo življenjske zgodbe, ki smo jo sestavili zase, čeprav ji zvesto sledimo. Ne zavedamo se, da si nastavimo življenje tako, da se približujemo zaključni sceni naše življenjske zgodbe, ki smo jo zarisali kot otroci. Ta nezavedna življenjska zgodba je poznana v TA kot življenjski scenarij ali skript. Model odločitev. Ti in jaz – oba sva OK. Včasih se udejstvujeva v NE-OK vedenjih. V teh primerih slediva strategijam za katere sva se odločila kot majhna otroka. Te strategije so bile najboljši način, ki sva jih zmogla, da sva preživela in dobila kar sva želela iz sveta, ki je včasih deloval sovražno. Kot odrasla se občasno še vedno drživa teh strategij. To lahko počneva, pa čeprav so posledice neproduktivne ali boleče za naju. Celo kot majhni otroci, smo se odločali ali se bomo pritiskom staršev uklonili, uprli ali jih ignorirali. Tudi za odrasle velja enako. Občutki in vedenje nam ne more biti vsiljeno od drugih ali od okolja. Tudi če so zunanji pritiski na nas zelo močni, je vedno naša odločitev, če se jim bomo uklonili. Mi sami smo odgovorni za naše občutke in vedenje. Kadarkoli sprejmemo odločitev jo lahko kasneje tudi spremenimo. To drži tudi glede zgodnjih odločitev o nas in o svetu, ki smo jih sprejeli v otroštvu. Torej, ljudje se lahko spremenimo. Spremembe so lahko resnične in trajne. Transakcije, potrditve (strokes) in strukturiranje časa. Če komuniciram s teboj, te lahko naslovim iz katerega koli od treh mojih ego stanj in ti lahko odgovoriš iz katerega koli izmed treh tvojih ego stanj. Ta komunikacijska izmenjava se imenuje transakcija. Ko so ljudje v komunikaciji v parih ali skupinah, uporabljajo čas na različne specifične načine, ki jih je možno analizirati. To se imenuje analiza strukturiranja časa. Kadar sva v komunikacijski izmenjavi jaz sporočim potrditev tvojega obstoja in ti vrneš to potrditev. V TA jeziku se vsako dejanje potrditve imenuje stroke (ali božljaj). Ljudje potrebujemo potrditve, da ohranjamo naše psihofizično zdravje. [Več si lahko preberete na strani http://www.zdravje-plus.com/osnove_transakcijske_analize.htm]  

Obiščite me v kabinetu!

Najdete me v prostorih Stegne 7 (IPSA) ali Parmova ulica 14 v Ljubljani.
Stegne 7 (IPSA), 1000 Ljubljana Tel: 030 401 031 anna@terapevt.net

Annin kabinet